NASIL BİR EĞİTİM

Nasıl Bir Eğitim
15-20 KİŞİLİK SINIFLAR
Yabancı dil şüphesiz konuşarak öğrenilir; bunun için de uygun ortam gereklidir. Önder Dil’de sınıflar
genel İngilizce programında ideal öğrenci sayısı olan 15 kişi ile sınırlıdır. Böylece size düşen söz yani
konuşma yüzdeniz artmaktadır. Zorunlu olmadıkça 16. ve 17. Öğrenci alınmaz. Ancak YDS ve
Üniversite Giriş Hazırlık sınıflarında kontenjan 20 kişidir.

SERTİFİKA
Önder Dil, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının 18.9.1987 tarih ve
420.5/20247 sayılı emirleriyle sertifika verme yetkisine sahip seçkin bir özel öğretim kurumudur. Bu
sertifika M.E. B. tarafından da onaylandığı için Türkiye’nin her yerinde (Kamu Kurumlarında ve Özel
Sektörde) geçerlidir.

DÖNEMLER
Güz dönemi 15 Eylül’de başlar ve Ekim-Kasım ayları içinde her hafta yeni gruplar oluşturulur ve dönem
15 Haziran’da sona erer. Yaz okulu Haziran sonunda başlar ve yoğun bir program ile Eylül başında
sona erer.

SEVİYE TESPİT SINAVI
Sıfırdan başlamayıp ara düzeylere katılmak isteyen öğrencilere seviye tespit sınavı(STS) uygulanır ve
seviyelerine göre yerleştirme yapılır.

KAYIT SİLDİRME
Herhangi bir programa kayıt yaptıran öğrenci ile sözleşme yapılır ve senet düzenlenir. Öğrenci,
herhangi bir nedenle dönem başlamadan ya da başladıktan sonra kurstan ayrılmak isterse Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. Maddesi’ne göre işlem yapılır ve öğrenim ücretinin %10’u ile
devam edilen sürenin ücreti İndirimsiz fiyatlardan alınır. Verilmiş olan kitap, doküman vs. ücretleri ile
sunulan Spoken Club ve etütlerin de birim ders saati üzerinden ücretleri ayrıca alınır.